Napisz do nas +48 530 711 911
Inteligentny dom poprzez zainstalowany system, połączony z czujnikami, detektorami, kamerami, pozwala na efektywne i optymalne zarządzanie wszystkimi instalacjami w obrębie budynku. W zależności od naszych preferencji, budynek dostosowuje ustawienia systemu, regulując automatycznie ogrzewaniem, klimatyzacją, wentylacją, oświetleniem czy roletami/markizami.

Inteligentne domy, to domy oszczędne! System nie tylko zoptymalizuje zużycie mediów w naszym domu, ale również nauczy nas jak żyć oszczędnie oraz na czym warto oszczędzać. Nasz system jest doskonałym narzędziem pod analizy, odpowie na pytanie czy warto zmywać naczynia ręcznie czy w zmywarce. Podpowie Ci, gdzie możesz zaoszczędzić a gdzie nie warto.

Inteligentny dom to gwarancja podwyższonego bezpieczeństwa, za pomocą systemu na bieżąco kontrolujesz alarm, monitoring, zagrożenia   pożarowe czy wyciek np. wody.  W każdym przypadku poza kontrolą, system również poinformuje Cię samoczynnie o powstałym zdarzeniu, ponadto odpowiednio zareaguje.

Swój inteligentny budynek możesz konfigurować w dowolny sposób. Wybierz funkcjonalności, które najbardziej Cię interesują i połącz je tworząc dopasowany do swoich potrzeb system

Panel dotykowy

 • ekran dotykowy montowany jest podtynkowo
 • jest to centralny element systemu zamontowany przeważnie w holu lub salonie
 • wizualizacja domu / apartamentu w postaci planów 2D/3D lub zdjęć
 • sterowanie i wizualizacja systemu za pomocą elementów graficznych
 • wizualizacja sytuacji alarmowej
 • bezpośredni dostęp do obrazów z kamer
 • możliwa praca jako interkom lub domofon
 • pełna diagnostyka i możliwość rekonfiguracji systemu

Oświetlenie

 • sterowanie światłem w zależności od pory dnia lub od nasłonecznienia budynku
 • sterowanie światłem w zależności od obecności osób
 • sterowanie zgodnie z harmonogramem czasowym
 • możliwość dowolnego zdefiniowania pracy oświetlenia uzależnionego od wybranego czynnika
 • symulacja obecności
 • pulsacyjne sterowanie oświetleniem po wykryciu intruza
 • definiowanie scen i sekwencji świetlnych oraz możliwość ich powiązania z automatyką oświetlenia
 • możliwość powiązania z pracą rolet, żaluzji czy markiz,

Powiadomienia

 • powiadomienia w postaci SMS i e-mail
 • system odbiera informacje SMS, interpretuje je i realizuje żądane akcje
 • system odbiera wiadomości SMS tylko od zdefiniowanych numerów
 • dowolna konfiguracja odbieranych powiadomień (o alarmie, ilości zużytej w ciągu dnia energii elektrycznej, wartość temperatury, itp)
 • możliwość zdefiniowania wiadomości SMS i szybkie jej wysłanie do określonych osób za pomocą jednego przycisku na ekranie (np. Mamo, jestem już w domu)
 • zapytanie o bieżącą statystykę obiektu

Sterowanie manualne

 • za pomocą łączników (najczęściej wykorzystywane łączniki dzwonkowe)
 • za pomocą przycisków inteligentnych
 • za pomocą panelu dotykowego
 • za pomocą urządzeń mobilnych oraz poprzez przeglądarki www
 • za pomocą bezprzewodowych przycisków xComfort
 • za pomocą pilotów

Globalny dostęp

 • dostęp przez www za pomocą przeglądarki
 • dostęp za pomocą smartfonów i tabletów
 • dostęp z dowolnego miejsca na świecie
 • interfejs analogiczny do głównego panelu systemu

Okna, rolety, markizy

 • możliwość zadawania poziomu otwarcia rolety (np. 25%)
 • możliwość zadawania kąta odchylenia lameli w żaluzji
 • automatyczne zamknięcie markiz po wykryciu zbyt silnego wiatru
 • automatyczne zamknięcie żaluzji w nocy (oszczędność 5% energii)
 • automatyczne zamknięcie żaluzji podczas włamania
 • automatyczne zamknięcie okna dachowego po wykryciu opadów

Ogrzewanie, temperatura

 • możliwość automatycznego sterowania temperaturą z wykorzystaniem harmonogramów czasowych, pory dnia, odczytów z czujników ruchu i obecności
 • odczyt bieżących temperatur i wilgotności z podziałem na strefy lub pomieszczenia
 • możliwość porównania temperatury lub wilgotności z dwóch okresów czasu
 • możliwość zaprogramowania przedziałów czasowych o różnych temperaturach grzewczych
 • automatyczne wyłączenie grzania w przypadku wykrycia otwarcia okna
 • automatyczne dopasowanie temperatury w zależności od trybu pracy budynku (komfort, noc, urlop)
 • możliwość konfiguracji stref grzewczych i nadania im odrębnych temperatur

Zasilanie budynku

 • monitoring zasilania głównego i awaryjnego budynku
 • całkowite wyłączenie urządzeń pracujących w trybie „stand-by” – oszczędność energii elektrycznej
 • sterowanie gniazdami 230V
 • możliwość wyłączenia wybranych gniazd 230V po uzbrojeniu budynku lub z panelu dotykowego w wybranym pokoju (np. dziecka)
 • sterowanie windami do wysuwanych telewizorów, projektorwó, itp.
 • sterowanie szybami o zmiennej przejrzystości
 • możliwość skonfigurowania innych urządzeń zasilanych energią elektryczną zgodnie z wymaganiami

Monitoring

 • system Vision BMS spełnia funkcję wideorejestratora 64 kamerowego
 • obsługa kamer cyfrowych oraz analogowych
 • obsługa kamer obrotowych
 • możliwość nagrywania lub robienia zdjęć, wykrywanie ruchu na obszarze z kamer
 • dostęp do obrazu z kamery na żywo z panelu dotykowego, urządzeń mobilnych, www
 • podgląd nagrań aktualnych i archiwalnych poprzez wbudowany odtwarzacz
 • możliwość manualnego uruchomienia nagrywania
 • automatyczne nagrywanie w oparciu o harmonogram czasowy
 • automatyczne nagrywanie po wejściu budynku w stan alarmowy
 • możliwość nagrania obrazu z kamer sprzed wystąpienia zdarzenia (do 20 sekund wstecz)
 • wykonywanie zdjęć z zadanych kamer w zdefiniowanych chwilach czasu lub zdarzeniach

Klimatyzacja, Wentylacja

 • możliwość automatycznego sterowania temperaturą z wykorzystaniem harmonogramów czasowych, pory dnia, odczytów z czujników ruchu i obecności
 • odczyt bieżących temperatur i wilgotności z podziałem na strefy lub pomieszczenia
 • możliwość sterowania dowolnym klimatyzatorem wyposażonym w pilot zdalnego sterowania
 • możliwość sterowania wentylatorami, rekuperatorami oraz systemami – nawiewno – wentylacyjnymi
 • sterowanie automatyczne uruchamiające wentylację w celu zmniejszenia kosztów ogrzewania/chłodzenia
 • automatyczne wyłączenie chłodzenia w przypadku wykrycia otwarcia okna
 • automatyczne dopasowanie temperatury chłodzenia oraz/lub siły wentylacji w zależności od trybu pracy budynku (komfort, noc, urlop)
 • automatyczne włączenie wentylacji w przypadku wykrycia wycieku gazu
 • wyłączenie wentylacji po wykryciu pożaru
 • zapewnienie właściwych parametrów powietrza

Pielęgnacja ogrodu

 • automatyczne uruchamianie zraszacza ogrodu zgodnie z harmonogramem czasowym
 • automatyczne sterowanie zraszaniem ogrodu w zależności od wilgotności gleby
 • wyłączenie zraszania w przypadku identyfikacji osób w ogrodzie

Bramy, furtki

 • manualne sterowanie bramą (wjazdową, garażową) za pomocą panelu dotykowego lub urządzeń mobilnych
 • otwarcie bramy przez wiadomość SMS
 • sterowanie automatyczne bramą z wykorzystaniem harmonogramu
 • manualne sterowanie furtką (wyposażoną w siłowniki) lub elektrozamkiem furtki za pomocą panelu dotykowego lub urządzeń mobilnych
 • otwarcie furtki, bramy, szlabanu po identyfikacji osoby za pomocą czytnika kart zbliżeniowych

Pomiary, analiza

 • ciągły odczyt pomiarów z liczników mediów (energia elektryczna, woda, gaz)
 • możliwość odczytów wartości z podliczników
 • przedstawianie odczytów w postaci wykresów czasowych
 • dostęp do danych z głównego panelu, urządzeń mobilnych oraz przeglądarki www
 • możliwość codziennych/miesięcznych raportów zużycia mediów przez wiadomość SMS lub wiadomość e-mail
 • porównanie wartości z dwóch okresów czasu na jednym wykresie
 • prognozowanie zużycia mediów w najbliższym miesiącu/roku

Systemy alarmowe

 • System Vision BMS spełnia funkcję systemu alarmowego (obsługuje 4096 czujek)
 • możliwość uzbrojenia systemu z wykorzystaniem szyfratora, panelu dotykowego, urządzeń mobilnych, przeglądarki www, wiadomości SMS
 • możliwość automatycznego uzbrajania systemu wg harmonogramów czasowych lub za pomocą kart zbliżeniowych
 • możliwość integracji systemu Vision BMS z zewnętrznymi systemami alarmowymi
 • automatyczne wyłączenie oświetlenia, zamknięcie rolet, obniżenie temperatury po uzbrojeniu systemu
 • powiadomienie użytkownika budynku o alarmie za pomocą SMS, wiadomość będzie zawierała informację o kolejnych pobudzonych czujkachruchu (zapobieganie fałszywym alarmom)

System przeciwpożarowy

 • System pełni funkcje systemu przeciwpożarowego
 • możliwość poinformowania użytkownika budynku o wystąpieniu pożaru, wycieku gazu, wykryciu tlenku węgla za pomocą wiadomości SMS lub połączenia telefonicznego wraz z informacją o miejscu zdarzenia
 • odcięcie gazu w przypadku wykrycia wycieku gazu
 • uruchomienie wentylacji w przypadku wykrycia wycieku gazu lub tlenku węgla
 • wyłączenie wentylacji w przypadku pożaru
 • uruchomienie oświetlenia wskazującego drogę ewakuacyjną w przypadku wykrycia pożaru
 • rejestracja zdarzeń w dzienniku zdarzeń

System przeciwzalaniowy

 • system spełnia funkcję systemu przeciwzalaniowego
 • możliwość poinformowania użytkownika budynku o wykryciu wycieku wody za pomocą wiadomości SMS lub połączenia telefonicznego wraz z informacją o miejscu zdarzenia
 • odcięcie wody w przypadku wykrycia wycieku wody
 • rejestracja zdarzeń w dzienniku zdarzeń

Foldery informacyjne

dokumentacja, broszury,