Napisz do nas +48 530 711 911
Nowoczesne zakłady przemysłowe, to zakłady w których procesy produkcji są zarządzane przez inteligentne systemy wspomagające.  Systemy te połączone z czujnikami, detektorami, kamerami czy kontaktronami tworzą wspólny system wewnętrznych automatycznych zależności co pozwala na efektywne i optymalne zarządzanie produkcją jak i całym budynkiem zakładu przemysłowego. Zastosowanie automatyki w procesach produkcyjnych, usprawnia oraz podnosi jakość całej produkcji, tym samym optymalizując jej koszta.

System można dowolnie konfigurować, tak by spełniał Państwa oczekiwania.  Należy wybrać zakresy lub instalacje, które Państwo chcą zautomatyzować i usprawnić łącząc je swobodnie wg własnego uznania i zapotrzebowania.

Adaptacyjny interfejs

Adaptacyjny interfejs Vision MES dostosowuje się do użytkownika niezależnie czy jest on obsługiwany za pomocą konsoli głównej, przeglądarki www czy urządzeń mobilnych. Dzięki zachowaniu tej funkcji osoba wchodząca do systemu, otrzyma tylko informację do których została przypisana (ma dostęp) a więc tylko informacje, które ją interesują.

Automatyka oświetlenia i sterowanie strefami

Stosując automatykę oświetlenia można uzyskać duże oszczędności zużycia energii elektrycznej oraz obniżyć koszty eksploatacji, wydłużając pracę źródeł światła. Sterowanie oświetleniem, wprowadzanie stref lub inteligentnej kontroli obecności osób przynosi największe rezultaty w halach produkcyjnych, pomieszczeniach magazynowych oraz w korytarzach w części biurowej. W przypadku pomieszczeń magazynowych zmniejszenie zużycia energii elektrycznej może sięgnąć 90%.

Monitoring pracy maszyn oraz jakości produkcji

Ciągłość produkcji jest jednym z najbardziej newralgicznych punktów w całym zarządzaniu zakładem produkcyjnym. Korzystając z monitoringu pracy maszyn, nie tylko wspieramy dział utrzymania ruchu w ich zarządzaniu lecz również możemy zapobiec powstaniu ewentualnej awarii oraz wydłużyć pracę maszyny.

Monitoring Mediów

Vision MES umożliwia zoptymalizowanie zużycia mediów, które nie wpłynie na bezpieczeństwo i stabilność pracy oraz jakość wytwarzanego produktu. Oszczędności te są możliwe do uzyskania, dzięki ciągłemu monitorowaniu zużycia mediów w połączeniu z wszechstronną analizą danych pomiarowych.

Sterowanie i Automatyka HVAC

Systemy ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze (HVAC), są kluczowymi instalacjami budynków i hal produkcyjnych. Zapewniają poza  komfortem pracy, odpowiednie i wymagane ze względu na technologię parametry powietrza w poszczególnych etapach produkcji. Vision MES monitorując pracę automatyki HVAC oraz zadając jej parametry pracy, pozwoli zoptymalizować koszty utrzymania fabryki przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości produkcji w powtarzalnych warunkach.

Systemy Bezpieczeństwa

Dzięki wymianie i posiadaniu informacji z systemów bezpieczeństwa, Vision MES dysponuje pełnym obrazem tego, co dzieje się w budynku. Integracja systemów bezpieczeństwa pozwala w sytuacji kryzysowej na podjęcie działania mające na celu zminimalizowanie strat. Za pomocą CCTV rejestrowana są zdefiniowane zdarzenia w zakładzie produkcyjnym, co umożliwia automatyczne zarejestrowanie przezbrojenia linii lub procedurę rozładowania towaru. Nagranie jest automatycznie zdefiniowane i dostępne przy właściwym zdarzeniu.

Energia Odnawialna

Vision MES umożliwia stały monitoring i wizualizację pracy odnawialnych źródeł energii, takich jak turbiny wiatrowe, ogniwa fotowoltaiczne lub panele solarne. Informacje pozyskiwane w sposób ciągły z czujników lub mierników zamontowanych na źródłach są w dalszej kolejności analizowane przez system pod kątem ich poprawności. Wiedza płynąca z zebranych w ten sposób danych da dokładny obraz pracy źródeł odnawialnych, co jest szczególnie cenne w OZE.

Foldery informacyjne

dokumentacja, broszury,